Mediation Rotterdam
spacer
 NMI logo

Rotterdamse Mediators Associatie

Nederlandse MediatorenVereniging

 


M: 0622550416
E-mail

 

 

Kosten mediation

De kosten voor een mediator zijn in bijna alle gevallen minder dan wanneer u elk een noodzakelijke advocaat zou inschakelen om de procedure voor de rechtbank te kunnen voeren. Behalve dat, is het doel van de mediation dat u óf in goede verstandhouding met elkaar verder gaat óf in samenspraak de afspraken bepaalt hoe u uit elkaar wenst te gaan.

In alle gevallen werk ik op basis van voorschotten.

I   Het normale uurtarief
II  Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)


I Normaal uurtarief

Verlaagd instaptarief

De eerste twee uren hebben per uur een instaptarief van €150,00 (ex kantoorkosten en btw).

Om voor dit verlaagde tarief in aanmerking te komen, dient de voorschotnota vóór aanvang van het eerste gesprek te zijn voldaan.

Het betaalde voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend. Tussentijds ontvangt u specificaties van de verrichte werkzaamheden.

Het gewone uurtarief is €225,- excl. 6% kantoorkosten en BTW.

Adres
De mediationgesprekken vinden plaats in:
De Fabriek van Delfshaven, bedrijfsverzamelpand,
Mathenesserdijk 410-422
3026 GV Rotterdam

Parkeren
Het beste parkeert u in de nabij gelegen straat: Noordschans.

In geval van een andere locatie kunnen reis- en locatiekosten van toepassing zijn.

Afwijkende tarieven

Voor interimopdrachten en langlopende trajecten gelden aangepaste tarieven.

Voor particulieren wordt het uurtarief gebaseerd op de betreffende financiële draagkracht.

Binnen het uurtarief vallen:
- afzonderlijke intakegesprekken/caucussen;
- gezamenlijke mediationsessies;
- overige voorkomende werkzaamheden, zoals correspondentie (e-mail, telefoon), opmaak van stukken, voorbereiding van gesprekken, verslaglegging, bestuderen van stukken, contacten met derden (na overleg), het opstellen van overeenkomsten, studie en collegiaal overleg.

Voor uw rekening komen voorts alle overige directe en indirecte kosten van de mediation, zoals eventuele huur van ruimtes en honoraria van eventueel bij de mediation door de mediator betrokken derden. Dit gebeurt in overleg met u.

Annulering
Een afspraak kunt u afzeggen.

Afzeggingen gaan schriftelijk (e-mail, sms) en worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tot 18.00 uur. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn doorgegeven op de eerstvolgende werkdag.

Indien de annulering plaatsvindt binnen 48 uur vóór aanvang, wordt het geplande gesprek in rekening gebracht.

Wie betaalt welk deel?
Honorarium en kosten worden door partijen gedragen in een af te spreken verhouding. In een arbeidsconflict of met een overheidsorgaan is het gebruikelijk dat de werkgever dan wel het bestuursorgaan de kosten op zich neemt.
Partijen dragen ieder voor zich de aan eigen zijde gevallen kosten, zoals vervoerskosten naar de vergaderruimte, contacten buiten de sessies om, verlofdagen.
Als u een eigen advocaat of een andere deskundige inschakelt, betaalt u die zelf.
naar boven


II Gesubsidieerde rechtsbijstand/Toevoeging
Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de mediationkosten.

Voor méér info: Raad voor Rechtsbijstand

Ook het Juridisch Loket kan u nader informeren over mediation. Of bel: 0900 - 8020 (€0,10 pm).

naar boven


MediationRotterdam MRG

Het bureau voor mediation in Rotterdam, Den Haag, Delft, Berkel en Rodenrijs, Bergambacht, Bergschenhoek, Capelle aan den IJssel en de Krimpenerwaard.

Mediation voor arbeidsconflicten, arbeidsgeschillen, (dreigend) ontslag, omgang en omgangsregeling kinderen.M: 0622550416
E: info@mediation-rotterdam.nl