Mediation Rotterdam
spacer
 

Birgitte Peters

NMI logo

Rotterdamse Mediators Associatie

Nederlandse MediatorenVereniging

 


M: 0622550416
E-mail

 

HOE GAAT MEDIATION IN ZIJN WERK?


Samen met de andere partij (werknemer, leidinggevende, ex-partner, businesspartner, etc.) heeft u besloten er via mediation proberen uit te komen.

In overleg met de mediator wordt een eerste afspraak gemaakt voor een afzonderlijk gesprek, dus u alleen met de mediator en vervolgens de andere partij met de mediator.
In dat gesprek maken u en de mediator nader kennis met elkaar, ontvangt u nader uitleg over het mediationtraject, onderzoekt u samen met de mediator uw belangen en kunt u uw ei kwijt op emotioneel vlak.

Daarna wordt in overleg een afspraak gemaakt voor de eerste gezamenlijke bijeenkomst.

In het algemeen is er in arbeidsconflicten na drie bijeenkomsten (zicht op) een oplossing.
Familiezaken vragen doorgaans meer tijd omdat daar de emoties (nog) dieper kunnen liggen.

De bijeenkomsten duren per keer maximaal twee uren.

In overleg wordt een afspraak voor de volgende bijeenkomst gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met voor de partijen benodigde tijd om een en ander te laten bezinken en eventueel contact te hebben met de advocaat, financieel adviseur, therapeut of andere betrokkenen.

Doorgaans is een of twee weken tussentijd voldoende.

Bent u en uw wederpartij ervaren in het onderhandelen en spelen in uw kwestie de emoties niet de overhand, dan kunt u besluiten om een bepaald aantal sessies in een kortere periode af te nemen, waarbinnen u het geschil tot een einde wenst te brengen.
Ook kunt u in plaats van twee uren, kiezen voor een dagdeel/dagdelen waarbinnen u de kwestie hoopt te zullen afronden.
De mediator adviseert hierin.

Uitgangspunten
De mediation procedure
Einde mediation
Kwaliteitswaarborgen

UITGANGSPUNTEN

Vrijwilligheid
Deelname aan de mediation is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
'Vrijwillig' wil zeggen dat u ten alle tijde kunt stoppen met mediation.
Echter, gedurende de sessie spant u zich beiden in om mogelijke oplossingen te bedenken. Dit heet 'committent'. In die zin is deelname niet vrijblijvend.
U en de tweede partij staan er volledig achter om het conflict te willen oplossen. De enige taak van de mediator is om u hierin te begeleiden door bijvoorbeeld:
- de communicatie weer op gang te brengen; en
- uw beider belangen boven tafel te halen: waar is het u allebei écht om te doen?

Vertrouwelijkheid
Alles dat vanaf het begin af aan is gezegd/besproken/geopperd tijdens mediationbijeenkomsten, blijft binnenskamers. U, beiden én de mediator(s) verplichten zich hier schriftelijk toe. Uw eventuele advocaten, gemachtigden of andere deskundigen kunnen ondertekenen mede.
Het doel ervan is dat u zich beiden vrij voelt om alles boven tafel te brengen dat nodig is voor een oplossing op maat. Waar het u écht om gaat (uw belangen), wat u al die tijd dwars heeft gezeten (communicatie), wat u het allerliefst zou willen (opties). Dit alles kan later niet tegen u gebruikt worden, ook niet in een eventuele rechtszaak.
Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is vertrouwelijk en mag later niet zonder toestemming van de anderen worden gebruikt.

Hoe lang duurt mediation?
In principe duurt een mediation niet langer dan drie maanden, vaak (veel) korter. Het aantal sessies in die periode is vaak niet meer dan 6.

De mediator is neutraal en onpartijdig
De mediator is neutraal. Er is geen oordeel over uw geschil, wie de 'schuldige' zou zijn of hoe het allemaal zo is gekomen.
Ter vergelijking: de rechter daarentegen velt wél een (doordacht juridisch) oordeel, op basis van de rechtsfeiten, die hij toetst aan de wet.

De mediator blijft onpartijdig. Wat u ook tijdens de sessies naar voren zult brengen, hij zal nooit partij kiezen, voor wie dan ook. De mediator is begeleider van het proces. Het gaat erom wat ú beiden als goede, effectieve oplossing wil. De mediator begeleidt u naar deze oplossing. Basis hiervoor zijn uw beider belangen, niet het oordeel van een ander.
Ter vergelijking: met het oordeel van de rechter heeft één partij gelijk gekregen en de ander verloren. Dat oordeel gaat uit van de wet en jurisprudentie, niet wat u als uw gemeenschappelijk belang zou aandragen. In de mediationsessies geeft u aan wat uw belangen zijn. U heeft het helemaal in eigen hand.
naar boven

DE MEDIATIONPROCEDURE

Kennismaking

U heeft ons op eigen initiatief benaderd met het verzoek om een mediator.
Of de rechtbank heeft u doorverwezen. De gerechtelijke procedure is dan tijdelijk stopgezet ('geschorst').

Vervolgens benaderen wij de tweede partij en maken een afspraak voor de eerste mediationbijeenkomst. Daarin maakt u kennis met uw mediator. Hij legt u uit wat mediation inhoudt, wat de procedure is en waar u zich aan dient te houden.

Een belangrijke vraag die de mediator u zal stellen is of u er allebei achter staat om te proberen het geschil via mediation op lossen.

De mediationovereenkomst
Is alles duidelijk, dan ondertekenen u beiden en mediator de mediationovereenkomst. U zal zich inspannen om via mediation tot een oplossing van het geschil te komen. Welke oplossing dat is, zal tijdens het proces naar voren komen. Wat dat betreft staat niets vast. U kunt alle kanten op, ook al zal u mogelijk in het begin daarvan niet overtuigd zijn.

Sessies
U beiden gaat u aan de slag om een oplossing voor het geschil te vinden. De mediator begeleidt u in dit proces volgens de mediation-technieken. Van uw kant zullen er verschillende opties de revue passeren. Dan bekijkt de mediator met u samen welke oplossing haalbaar is. Hierbij wordt zo nodig een externe deskundige (bijvoorbeeld een advocaat of een accountant) ingeschakeld.
In principe duurt een mediation niet langer dan drie maanden, vaak korter.
Het aantal sessies in die periode is vaak niet meer dan 6.

In beginsel vindt de mediation plaats alleen tussen u en uw wederpartij. Het gaat erom dat u persoonlijk laat weten wat u belangrijk vindt. De partij met wie u het conflict heeft, reageert daar onmiddellijk op. Zo brengt de mediator de communicatie tussen u beiden weer op gang. Vervolgens laat u over en weer aan elkaar weten wat u belangrijk vindt. Daarbij kan aan de orde komen hoe u in het verleden een en ander heeft ervaren (wantrouwen, kwetsingen, geen waardering). Al snel daarna gaat u beiden brainstormen over mogelijke oplossingen. U bent daarin geheel vrij. De mediator verzamelt uw beider opties en gaat met u na welke in de realiteit haalbaar zijn en naar verwachting stand zullen houden.

U heeft een advocaat
De aanwezigheid van uw advocaat is bij de mediation nodig. Daarin gaat het niet zo zeer om uw rechten, waarvoor uw advocaat u goed kan vertegenwoordigen. "Ik heb recht op …!" is een standpunt, dat verharding tussen u beiden oplevert. Hierdoor is mogelijk ook de communicatie tussen u beiden gestopt of moeizaam gaan verlopen.
In uw mediation gaat het erom dat u naar voren brengt waar het u eigenlijk om gaat, de belangen. De mediator gaat met u daarnaar op zoek. U zult zien dat met het uitspreken daarvan, de communicatie ineens minder moeizaam gaat verlopen. De weg is vrij voor een dialoog met uw wederpartij.

Met uw advocaat kunt u zich natuurlijk wel voorbereiden op een bijeenkomst. In overleg kunnen advocaten of andere deskundigen sessies of delen ervan bijwonen.
naar boven

AFSLUITING

De vaststellingsovereenkomst
Het traject wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. De afspraken die u beiden heeft gemaakt, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening ervan, bent u er rechtens aan gehouden.

Mediation kan verschillende soorten oplossingen tot gevolg hebben:
" geslaagde werkhervatting van de werknemer binnen de eigen organisatie (al dan niet op de eigen werkplek);
" geslaagde werkhervatting van de werknemer bij een andere werkgever;
" beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

U bent er niet (helemaal) uitgekomen
Ook als u er niet volledig uitgekomen bent, dan heeft de mediation - zo blijkt uit de praktijk - het geschil vereenvoudigd. De communicatie is in ieder geval weer op gang gebracht, elkaar belangen (waar het echt om gaat) zijn in kaart gezet, en er is zicht gekomen op elkaar onderhandelingsruimte. De mediation wordt in overleg beeindigd. Dit wordt in een neutrale brief bevestigd. Daaruit blijkt niet wie het initiatief tot beeidiging heeft genomen (u, uw wederpartij of de mediator) en wat de redenen daarvoor zijn. Alles blijft vertrouwelijk.

De geschorste procedure bij de rechtbank
Uw rechtszaak bij de rechtbank was geschorst. Deze kunt u in overleg beeindigen, indien de mediation tot het gewenste resultaat heeft geleid. Blijft er een juridisch punt over, dan kunt u hierover nog de beslissing van de rechter vragen. De gerechtelijke procedure wordt dan voor dat ene punt voortgezet. Die procedure is dan natuurlijk wel eenvoudiger en korter.
naar boven

Kwaliteitswaarborgen MediationRotterdam MRG

Onze mediators hebben zich laten registreren bij één van de erkende (inter)nationale instituten. Hiermee verplichten zij zich tot geheimhouding, onafhankelijkheid, neutraliteit en voortvarendheid.

Bij MediationRotterdam MRG kunt u rekenen op erkende mediators die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Iedere mediator heeft een speciale opleiding gevolgd. Binnen het team van mediators zijn er specialisten op verschillende gebieden, zoals arbeidsgeschillen, familieconflicten, gezondheidszorg, onderwijs of aanvaringen met de overheid.

Beroepscode
Onze mediators houden zich aan de Gedragsregels voor de Mediator van het Nederlands Mediation Instituut.
naar boven

MediationRotterdam MRG

Het bureau voor mediation in Rotterdam, Den Haag, Delft, Berkel en Rodenrijs, Bergambacht, Bergschenhoek, Capelle aan den IJssel en de Krimpenerwaard.

Mediation voor arbeidsconflicten, arbeidsgeschillen, (dreigend) ontslag, omgang en omgangsregeling kinderen.


T: 010 842 35 38
M: 0622550416
E: info@mediation-rotterdam.nl